Status på aktieemission ved Anders Dam

Om Jyske Bank | 19. november 2009

Jyske Banks aktieemissionen er fuldt garanteret og ventes at indbringe knap 1,2 milliarder kroner. I de seneste uger har Jyske Banks ordførende direktør, Anders Dam, besøgt en række eksisterende, men også potentielle aktionærer. Således har han besøgt omkring 50 institutionelle investorer i London, Paris, Zurich, Geneve, Frankfurt, Stockholm og selvfølgelig i København.

Se desuden hvilken betydning markedskonditionerne havde for at vælge en fuldt garanteret emission og hvilken sikkerhed det giver for banken i et marked som det nuværende.

Få en e-mail, når der er nyt på kanalen "Om Jyske Bank"