Regnskab: Finansiel turbulens tynger Jyske Bank i 3. kvartal

Om Jyske Bank | 1. november 2022

Jyske Bank fik i 3. kvartal et overskud efter skat på 503 mio. kr. og kommer dermed ud af årets første ni måneder med et samlet nettooverskud på knap 2,2 mia. kr.

De ustabile forhold på finansmarkederne i det forgangne kvartal betyder, at Jyske Bank må notere et minus på 300 mio. kr. under posten kursreguleringer som følge af faldende aktiemarkeder og stigende renter.

Ser man bort fra de negative påvirkninger fra finansmarkederne, er ordførende direktør Anders Dam godt tilfreds med udviklingen i den underliggende forretning.

Anders Dam pointerer, at bankens rente- og gebyrindtægter stiger pænt, og at omkostninger er under kontrol. Endvidere er kreditbogen solid efter et kvartal, hvor Jyske Bank under posten nedskrivninger på udlån tilbageførte 200 mio. kr., der altså slår igennem med positiv effekt i regnskabet.

”Endnu tegner der sig ingen store tab for Jyske Bank. Tværtimod. Vores kunder har det tilsyneladende godt,” lyder det fra Anders Dam.

Jyske Bank forventer fortsat at komme ud af hele 2022 med et resultat efter skat i intervallet 3,0-3,4 mia. kr. svarende til et resultat pr. aktie i intervallet 44-50 kr.

Du finder mere om regnskabet her.


Vil du være klog på økonomi, samfund og tendenser?

Tilmeld dig "Jyske Bank Nyt" — et nyhedsbrev, som udkommer hver måned med økonomisk inspiration, viden og holdninger. Du kan altid afmelde dig igen.