Jobtal skuffer - vil Fed aftrappe?

Finans | 7. maj 2021

Jobvæksten var en massiv skuffelse med kun ¼ af den forventede jobvækst. Samtidigt er der flere sektorer, der fyrer ansatte, og det passer meget dårligt med billedet af en meget stærk fremgang i aktivititeten i USA. Der var ligeledes en solid nedrevidering af jobvæksten i de to foregående måneder. Den skuffende jobvækst sætter spørgsmålstegn ved tempoet i jobvæksten fremadrettet og dermed forventningerne til Feds opstramninger, og det udløste et kraftigt fald i renterne i USA og en solid svækkelse af dollaren.Fyringerne sker primært i de mest konjunkturfølsomme erhverv, så som industri, handel og transport, forretningsservice samt uddannelse og sundhed. De eneste sektorer, der lever nogenlunde op til den seneste udvikling, var restauranter og det offentlige. Arbejdsløsheden steg svagt og bidrog således til det svage billede. Eneste positive overraskelse var de gennemsntlige lønninger, der steg ganske solidt. Problemet er dog, at de givetvis mere afspejler sammensætningen af beskæftigelsen end reelle lønstigninger.

Få sidste nyt fra finansmarkederne i indbakken hver morgen

Har du lyst til at få taget temperaturen på aktiemarkederne fra morgenstunden? På alle hverdage, direkte fra Jyske Banks finansielle kommandobro? Så tilmeld dig Jyske Morgennyt og få direkte ind i din indbakke hver morgen.