Energiudgifter i en forandret verden

Finans | 20. juni 2024

Klimaomstillingen bevæger sig meget langsomt fremad, og den foregår nu sideløbende med en verdensorden, hvor flere stater udfordrer USA's tidligere eneherredømme. Klimaomstillingens topprioritet er blevet overhalet indenom af forsvarsalliancer og sikker adgang til energi- og råvareressourcer – en virkelighed, som ændrer den strategiske tilgang til danske virksomheders risikoafdækning af energiudgifterne frem mod 2030.

Dette er vores første udgivelse af en strategisk analyse af energimarkedet, hvor vi ønsker at adressere de kommende års drivkræfter for olie- og naturgasmarkedet og den strategiske tilgangsvinkel, som danske virksomheder bør anlægge for optimalt at mindske usikkerheden omkring energiudgifterne. Den strategiske horisont er frem til år 2030.

Vi fokuserer på at beskrive drivkræfterne bag retningen frem for eksakte mål for olie- og gaspriserne. Og vi anbefaler, at denne strategiske energianalyse benyttes som en indføring i de store linjer, som vil forme energiprisernes bevægelser. Vores ugentlige energianalyser retter sig derimod mod den taktiske eksekvering af en dansk virksomheds risikoafdækning af det forventede køb over de kommende 12 måneder.

Læs hele analysen.

Vigtig investorinformation


Få sidste nyt fra finansmarkederne i indbakken hver morgen

Har du lyst til at få taget temperaturen på aktiemarkederne fra morgenstunden? På alle hverdage, direkte fra Jyske Banks finansielle kommandobro? Så tilmeld dig Jyske Morgennyt og få direkte ind i din indbakke hver morgen.