Energianalyse: Gengældelsesangreb i Mellemøsten bølger frem og tilbage

Finans | 22. april 2024

Naturgas

Kortsigtede risikofaktorer – som geopolitik og lavere risikoappetit - har løftet gasprisen, og vi opjusterer prognosen for 2. kvartal til €25. Det fundamentale og langsigtede nedadgående prispres er uforandret, og Europa vil stå stærkt til næste vintersæson. Vi anbefaler, at den enkelte virksomhed har afsluttet næste vinters indkøb af naturgas.

Diesel

Vi reviderer hovedscenariet og venter et lavere crack mod $13 i 2. kvartal, før mere langsigtede risici for et højere crack-spænd og råoliepris samlet betyder stigende dieselpriser mod 2025. Vi anbefaler at udnytte det attraktive terminsmarked og risikoafdække dieselforbruget ind i 2025.

Brent råolie

Risikoen for gentagne gengældelsesangreb mellem Israel og Iran er høj og dermed også for, at krigen spreder sig i regionen og trækker USA med ind. Samtidig er der tegn på, at russisk olieeksport aftager. Oliebalancen er stram, og vi venter, at Brent råolie stiger til $97 ind i 2025.

Læs hele analysen her.

Vigtig investorinformation,

Få sidste nyt fra finansmarkederne i indbakken hver morgen

Har du lyst til at få taget temperaturen på aktiemarkederne fra morgenstunden? På alle hverdage, direkte fra Jyske Banks finansielle kommandobro? Så tilmeld dig Jyske Morgennyt og få direkte ind i din indbakke hver morgen.