10 i 9: Forbered dig på stigende renter

Finans | 1. juli 2010

Bankernes appetit på ECB's nye 3 måneders likviditetstilførsel var noget lavere end forventet. Der blev således kun aftaget 132 mia. euro (fra i alt 171 banker) til afløsning af de 442 mia. euro (fra i alt 1121 banker), der forfaldt i forbindelse med den første 1-årige likviditetstildeling til fast rente fra sommeren 2009.

Det signalerer, at forholdene i banksektoren ikke er helt så dårlige som frygtet, men Jyske Bank vurderer, at likviditetssituationen i Euroland fremadrettet vil blive mere usikker pga. den kortere finansieringsperiode og mindre rigelig likviditet. Det kan påvirke markedsrenterne i opadgående retning.

Derudover kort nyt om Moody's mulige nedjustering af Spaniens rating, Mærsk Line og Vestas.

Få en e-mail, når der er nyt på kanalen "Finans"